VHM - Bohrnutenfräser

.09 blank HA Schaft

.19  blank HB Schaft

10,03 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.00 TIALN HA Schaft

.10  TIALN HB Schaft

11,23 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.09 blank HA schaft

.19  blank HB Schaft

10,03 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.00 TIALN HA Schaft

.10  TIALN HB Schaft

11,23 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.00 HA Schaft

.10  HB Schaft

11,73 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.09 blank HA Schaft

.19  blank HB Schaft

10,03 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.00 TIALN HA Schaft

.10  TIALN HB Schaft

11,23 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.09 blank HA Schaft

.19  blank HB Schaft

10,03 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.00 TIALN HA Schaft

.10  TIALN HB Schaft

11,23 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.09 blank HA Schaft

.19  blank HB Schaft

10,75 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

.00 TIALN HA Schaft

.10  TIALN HB Schaft

11,92 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser

blank,

HA HB Schaft,

12,25 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Radiusfräser

TIALN,

HA HB Schaft

11,23 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Radiusfräser

TIALN,

HA HB Schaft

14,57 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser

TIALN,

HA HB Schaft

14,57 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schruppfräser

TIALN,

HA HB Schaft

14,72 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schruppfräser

TIALN,

HA HB Schaft

15,27 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Alu-cutter

TIALN,

HA HB Schaft

8,73 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

naco blue,

HA HB Schaft

10,52 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

TIALN,

HA HB Schaft

10,60 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Bohrnutenfräser

TIALN,

HA Schaft

9,94 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser

TIALCN,

HA HB Schaft

15,27 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser

TIALN,

HA Schaft

20,44 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser

TIALN,

HA Schaft

11,42 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser Starmax

TIALN,

HA HB Schaft

12,72 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser Starmax

TIALN,

HA HB Schaft

15,27 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Schaftfräser Starmax

TIALN,

HA HB Schaft

18,29 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Alu-cutter

ZrN,

HA HB Schaft

16,91 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Alu-cutter

.00 blank HA Schaft,

.10  blank HB Schaft

 

16,91 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Alu-cutter

.11  ZrN HA Schaft

.19 ZrN HB Schaft

22,02 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit

VHM - Spiralbohrer 4xD

.00 TIALN HA Schaft